Monday, July 16, 2012

PENDAFTARAN PERNIAGAAN OLEH SSM
Bahan bahan Produk ini telah dimajukan kapada BIRO PENGAWALAN FARMASEUTIKAL KEBANGSAAN dan  dikelasifikasi kan Produk Tradisional pada 01 Nov 2012

No Rujukan: 100314/11/309
PENGKELASAN PRODUK
Nama Produk: QUDRAT 7 JUICE (CECAIR)
1.Adalah saya merujuk perkara di atas.
 Berdasarkan maklumat yang dikemukakan semasa permohonan pengkelasan, produk tuan
merupakan produk interfasa makanan-ubat (Food-Drug Interphase, FDI) dengan bahan aktif melebihi
20%.
. Untuk makluman, berdasarkan maklumat kandungan bahan aktif, produk tuan boleh dikelaskan
sebagai produk TRADISIONAL.
Unit Pengkelasan,
Seksyen Koordinasi Regulatori,
Pusat Pendaftaran Produk,
Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan,
Kementerian Kesihatan Malaysia.
....

.

UJIAN JANTUNG


Kesan Cholesterol Jahat :KlikDr. Michael Martinelli, Chief of Cardiology at St. Peter's Hosital in Albany, NY, performs a cardiac catheterization via the femoral artery. Dr. Martinelli narrates the exploration of the patient's coronary artery, removal of a blockage and stenting of the vessel.

Operation Bypass Jantung Luar Negara Klik  Bypass Jantung Luar Negara  click here for more information BypassBypass


Semoga Juice ini mendapat tempat dihati masyarakat Malaysia khasnya,
     MY NATION FLAG                                                   
QUDRAT 7 HISTORY CLICK HERE KLIK SINI
        ALHAMDULILLAH.

                                                      
PENGHANTARAN : POSLAJU MALAYSIAINSHAALLAH SAMPAI PADA ANDA

Please message via Wi-Fi or Internet using WhatsApp..to +60194427912 for Enquary...Tq.
Gunakan aplikasi Wi-Fi atau Mobile Internet ..aplikasi WhatsApp untuk segala pertanyaan.
Terima Kasih.
Note : please used : hi-tech mobile phone for easy communication 3G / 4G

LAST UPDATE 9 NOVEMBER 2017


PLEASE WhatsApp